Faig la vida que m'agrada, vole lliurement

saptelandiaflotant.43@gmail.com

"The Valencian Community is among the autonomous regions with more emancipated young people" (Levante-EMV, 22/8/2013, p. 48)

2013-08-24 12:44

"The Valencian Community is among the autonomous regions with more emancipated young people" (...) "only behind Aragon, the Balearic Islands and Catalonia" (Levante-EMV, 22/8/2013, p.48).

 

Doncs, sí, senyors. Efectivament. El títol original diu així: "La Comunidad Valenciana está entre las autonomías con más jóvenes emancipados". Això ho podíem llegir en el Levante-EMV, del 22 d'agost (p.48), i afegia que només per darrere d'Aragó, les Illes Balears i Catalunya. ¿Què t'ha paregut, morrut? 

 

Que després no ens estranye que l'organització federal vigent en la forma de ser d'estes terres influïxca a l'hora de desenvolupar-se, créixer i desenvoldre's els seus habitants. No esperem un miracle de sant Vicent, allò que en castellà diríem "un golpe de suerte"  i en anglés "a stroke of luck", encara que l'històric orador i polític fóra conegut en les tres terres i  en altres d'Europa, on diuen que predicava en la mateixa llengua. 

 

Podem pensar que, llevat que fóra políglota i dominara l'occità (germà del català, pel nord) o el francés (llengua que seguix a l'anterior, en orde geogràfic i tot, si no passem dels Alps), sí tindria habilitat per a dirigir-se a la gent. I si damunt, com era molt típic fins a fa uns dos-cents anys o més (sobretot entre la gent noble o entre molts polítics i persones molt versades), dominava el llatí (llengua de pont, en aquells temps), aleshores, tenia el terreny ben pla...

 

Que passeu un bon dia.