Faig la vida que m'agrada, vole lliurement

saptelandiaflotant.43@gmail.com

"... tenemos un putiferio"

2014-08-07 18:26

Una de les maneres més estimulants per a la lectura, i ho podem fer amb qualsevol persona, és obrir les portes a que trobe si una paraula es troba o no en el diccionari, en el vocabulari o, modernament, en Internet. ¡Ausades que aprendrem i ens sorprendrem! Ja sabem que qui busca, troba.


Això ens comentava una mestra de futurs mestres, en al·lusió a la curiositat infantil. I vull afegir que resulta molt estimulant, per a qui ensenya, vore que està aprenent coses noves. Almenys, per a mi i persones amb formes semblants de concebre l'educació i la creativitat, obertes a l'esperança i a manifestacions no elitistes de la part creativa de la persona i, per tant, de la societat.


I si, a més, donem esta manera d'ensenyar, també tindrem ocasió de compartir moments en què els membres del grup ens diuen, per exemple (i el cas és real): "Doncs, jo he trobat dumenge, sense la i en este diccionari". I era cert, i estem parlant d'u i normatiu, editat per Bromera i ben actualitzat.