Faig la vida que m'agrada, vole lliurement

saptelandiaflotant.43@gmail.com

Sobre el paper de la música en l'ensenyament i en l'educació

2013-12-30 18:08

Estimats internautes,

 

Si premeu en l'enllaç, voreu un document de Youtube amb mescla de música d'orquestra (la Simfònica de Viena, durant el concert de l'1 de gener del 2011) i dansa amb sentit de l'humor i tot que, en acabant...

 

https://www.youtube.com/watch?v=PCge-suZLWw (Johann Strauss II - The Blue Danube Waltz - Vienna Philharmonic)

 

I, sobre música, el llenguatge universal per excel·lència segons estudis psicològics que ja aparegueren en el 2009, tenim un article del diari Levante-EMV (27 de desembre del 2013) amb el títol "Música como medio para fomentar el rendimiento escolar y el talento personal" dins d'un suplement especial dedicat a este camp de la humanitat. Exposaré la síntesi que anava al costat del títol: "Diversos estudios constatan la relación directa entre aprendizaje y práctica musical con óptimos resultados en las calificaciones".

 

Ara bé, em sembla més important, i passa inadvertit fins que anem a mitjan escrit, les frases següents: "así como aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, que Europa considera que hay que propiciar". Fa molts anys, en ple Magisteri, una mestra de música (segon curs, Mª Ángeles Bermell) em recomanà la música per al sistema nerviós i vos puc assegurar que resulta molt pràctica, com també ho mostra Augusto Cury (psiquiatra i educador brasiler) en una obra seua traduïda al castellà com "Padres brillantes, maestros fascinantes"... fins i tot com una alternativa al tema de la violència en les aules i, per tant, a haver de recórrer a la policia en moments puntuals.

 

Este estiu passat comencí a escoltar un vídeo d'un programa català, titulat "Estiu optimista 2013" i també l'obra "Óyeme, tú que eres joven". El de l'estiu, al principi de cada inici amb Internet i el juvenil, abans d'eixir-me'n. I, això, molts dies. Els resultats terapèutics (de benestar emocional) foren, entre altres, els següents:

 

a) Major confiança en els altres.

b) Esperit de grup.

c) Major desenvolupament dels talents.

d) Molta facilitat per a adormir.

e) Visió més tranquil·la (que no indiferent) i positiva del dia a dia

 

... i altres que, possiblement, se vos puguen ocórrer.

 

Per tant, recomane als mestres, educadors i, fins i tot, als aprenents (com ja comente alguna volta en les classes i els alumnes responen des de la seua visió i experiència), que reserven un moment del dia a la música i que si se'n posen d'ambiental, els siga favorable a l'harmonia emocional i a l'optimisme. Guanyarem tots..., almenys, els que ens ho proposem, ja que no tots tenen per què comulgar amb nosaltres. I ací, una vegada més, el cotó-en-pèl no enganya.