Faig la vida que m'agrada, vole lliurement

saptelandiaflotant.43@gmail.com

Lliures de puritanismes

2014-07-23 12:46

-- ¡Ei, vosaltres! -digué Manel.

-- Sí, digues, Manel -respongué Joan, un amic seu.

-- ¿Què feu? -afegí l'amic.

-- Anem a ballar, ¿t'interessa? -contestaren Maria, l'amiga de Joan, i Joan.

-- Sí, ¡vinga! ¡Anem a ballar! -digué Manel qui, tot seguit, afegí: -- ¿Voleu que ballem junts i sense pèls en les sabatilles?

-- I això, ¿com és? -preguntaren Maria i Joan.

-- Així... -soltà Manel. I després d'uns segons ballant, afegí: --¡Iuuuupiiiiii! 

 

Estava ballant lliure de puritanismes i com si volara com un pardal alliberat.

 

-- ¡Collonut! -soltà Joan. ¡Ja era hora que volàrem! Tindrem millor perspectiva i gaudirem del present.

-- Així és, Joan -respongué Maria. -- ¿Veus? -continuà i començà a ballar un moment. En acabant afegí: -- Prens la mà per ací, el colze per allà, ballem juntets i... ¡de perles! ¡No ho havia vist en Internet ni en el carrer!

-- ¡Ni jo! -li contestà Manel. És que estem ballant amb el temps, no el temps amb nosaltres. ¡Açò ja són altres calces... i més boniques! -finalitzà.

 

I a hores d'ara, després d'uns dies sense soltar-se, el ball de la vida continua. Res no hi ha escrit del tot... Manel, Joan i Maria estan movent la seua vida curiosejant, aprenent, intercanviant... La viuen com a protagonistes.