Faig la vida que m'agrada, vole lliurement

saptelandiaflotant.43@gmail.com

Constitución Española de 1978 (art. 149, 149.32ª)

2014-08-29 17:26

Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

(...)

32ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.


*****


Això és lo que diu el text original, en castellà, de la Constitució Espanyola de 1978, l'actual. Per tant, estimats internautes, SÍ es pot autoritzar la convocatòria de consultes populars per via de referèndum, no sols per a un tema local sinó per a u com el que proposa una quantitat elevada de persones censades en Catalunya i que, a hores d'ara, podrien votar.


Per tant, la informació que aporta el monjo de Montserrat natural de l'Alcúdia i que he ficat abans per mitjà de l'escrit anterior (vegeu l'enllaç) és veraç. Un periodista, un articulista o un escriptor com el frare, es guanyarà molta de la confiança a través de les paraules que escriu. I sempre m'ha agradat eixa classe de persones, eixes que fruïxen ensenyant (directament o sense imaginar-s'ho) a crear més persones lliures i amb esperit crític, eixes que no es creuen que els burros volen.


Quan li l'he llegida i comentada a un company d'Internet, ja em feia l'efecte que esta classe d'informació ho seria, ja que la credibilitat es guanya a poc a poc, fruit d'una educació a favor d'una societat sana, començant des de la família i passant per l'escola, les associacions, els partits polítics, els sindicats i qualsevol entitat. I si oferixes informació així, la garantia de la qualitat dels teus escrits s'amplia, creix. Hem coincidit en què la clau, en el cas que ara tractem ací, no era una altra sinó llegir-se una miqueta la Constitució actual.


Finalment diré que resulta bàsic, ara que d'ací a quatre dies, mai millor dit, començarà el curs escolar (els mestres i les mestres), que mostrem notícies com estes per a que les persones que ara aprenen, siguen del nivell educatiu o de l'edat que siguen, es tornen persones més lliures.